Velkommen til Fjelloppsynsgruppa!

 

Fjelloppsynsgruppa er en interesseorganisasjon for Fjelloppsyn og andre som er fast ansatte hos fjellstyrene.

Gruppa skal jobbe for yrkesmessige fellesoppgaver, og være kontaktledd opp mot myndigheter, samt fjellstyrenes fellesorganisasjon Norges Fjellstyresamband (NFS).

Fjelloppsynsgruppa består i dag av over 60 medlemmer fra alle regioner.

På denne nettsiden ønsker vi å vise hvem vi er, og hva vi jobber med. For mer info om Fjelloppsynet som arbeidsgruppe sjekk NFS sin nettside.