Fjelloppsynsgruppa 2015Foto: Jan Nordvålen, Fjelloppsynsgruppa 2015

 

Fjelloppsynsgruppa er en interesseorganisasjon for fast ansatte Fjelloppsyn og andre arbeidstakere med Fjellstyre som arbeidsgiver.

Gruppa skal arbeide for yrkesmessige fellesoppgaver, herunder lønns- og arbeidsvilkår, samt ivareta medlemmenes interesser utad.

Gruppa skal være kontaktledd mellom medlemmene og myndighetene og organisasjonene i alle saker av prinsipiell betydning for medlemmene.

Styret i Fjelloppsynsgruppa er representert med to representanter i styret i Norges Fjellstyresamband.

I dag består Fjelloppsynsgruppa av over 60 medlemmer fra alle distrikter.